Kako osvojiti zlatni Sempler v kategoriji najboljša uporaba podatkov?

8.
November 2018
Direct Media

Svetuje Marija Matić, Data&Communications Director Direct Media Serbia, žirantka tekmovanja sempler 2017:

»V tej kategoriji pričakujemo, da bo zmagovalec povsem ustrezal merilom kategorije. Priporočam torej, da prijavitelji svojo prijavo posebej prilagodijo tej kategoriji (imeli smo namreč primere, ko agencije za različne kategorije uporabljajo ista besedila in predstavitve del).

Najpomembnejše pa je, da prijavitelj izpostavi podatke, ki jih je uporabil, kot tudi strokovna in splošna orodja ter raziskave, s katerimi je prišel do ključnih spoznanj. Nato mora poudariti, kako je ta spoznanja uporabil pri pripravi in izvedbi same strategije kampanje in, kar je tudi zelo pomembno, katere rezultate je dosegel prav zaradi uporabe takšnega pristopa.

Na kratko bi povzela, da gre za kategorijo, ki opisuje pristop, ki temelji na podatkih, zato pričakujemo čim večjo vključenost analiz podatkov, še posebej, če so podatki v lasti podjetja, kot tudi uporabo podatkov v času izvajanja kampanje. Od prijaviteljev pričakujemo tako marketinški in analitični pristop kot tudi ustrezno terminologijo.«