Življenjsko okolje

Skrbimo za zaščito življenjskega okolja. Racionalno ravnamo z električno energijo in upoštevamo vse zakone v zvezi z odlaganjem in reciklažo odpadkov. Imamo uradni certifikat trajnosti (sustainability certificate), ki smo ga prejeli s strani Ecovadisa. Trudimo se zmanjšati negatiovne vplive na okolje, izboljšati našo trajnostno učinkovitost in svoji vlogi v verigi dobaviteljev dodati še eno odgovornost.