marija matic intervju

Imperativ je uvek isti – šta konzumenti žele i kako do njih doći?

26
Novembar 2015

Marketing Mreža“Na prvi pogled, za advertajzing industriju i dalje je neobično da se traži matematički sud o trendovima međutim, sve više je jasno da „mad man“ i „math man“ moraju da sarađuju i veoma blisko posmatraju tržište. Zato se tako često govori o „big data“, modelingu i ekonometriji. Bez sumnje, sa fragmentacijom medija i oglašavanjem u real time-u, advertajzing je danas postao izuzetno kompleksan. Posmatraju se dugoročni ciljevi, ali se realno upravlja kratkoročnim ciljevima. Ipak, i u tako složenoj situaciji advertajzing se sve više okreće pokušajima da se predvide rezultati i međusobni uticaji svakog činioca kampanje. Zato se sve više ulazi u podatke i analize međusobnih zavisnosti koje su svojstvene matematičkim pristupima. U medijskom sistemu Direct Media intenzivno radimo na razvoju ovih modela, pre svega na ekonometriji. Ovi modeli pružaju mogućnost dobijanja šire slike i uočavanja trendova, međusobnih zavisnih i nezavisnih promenljivih sa krajnjim ciljem dobijanja predikcije određenih parametara kao što su prodaja, brand atributi i sl.”, izjavila je Marija Matić, Media planning direktorka u agenciji Direct Media Srbija za Marketing mrežu.