Nurdor

Kroz višegodišnju suradnju sa Nacionalnim udruženjem roditelja djece oboljele od raka Nurdor, ova ogranizacija je uz našu komunikacijsku podršku uspjela podići svijest o pružanju pomoći djeci oboljeloj od raka u Srbiji.